ŞALPAZARI İLÇESİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1
GIDA YARDIMI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3- Nüfus Cüzdanı ve 1 adet fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
İlk başvurular  30 GÜN
Hane dosyası var olan başvurular 15 GÜN)
2
YAKACAK YARDIMLARI
 
1- SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2- Başvuru Dilekçesi 
3- Nüfus Cüzdanı ve 1 adet fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
 
  En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün Vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.
 
İlk başvurular  30 GÜN
Hane dosyası var olan başvurular 15 GÜN)
3
BARINMA YARDIMLARI
 
1- SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2- Başvuru Dilekçesi 
3- Nüfus Cüzdanı ve 1 adet fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
4- Barınma ihtiyaç raporu/Varsa hasar tespit raporu/Kira kontratı
 
İlk başvurular  30 GÜN
Hane dosyası var olan başvurular 15 GÜN)
4
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Nakdi/  Periyodik Nakit)
 
1-SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2-Başvuru Dilekçesi 
3-Nüfus Cüzdanı ve 1 adet fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
İlk başvurular  30 GÜN
Hane dosyası var olan başvurular 15 GÜN)
5
ŞARTLI EĞİTİM, SAĞLIK  ve GEBELİK YARDIMI (ŞESY)
1- SYDV ŞESY Başvuru Formu (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2- Nüfus Cüzdanı ve 1 adet fotoğraf  
İlk başvurular  30 GÜN
Hane dosyası var olan başvurular 15 GÜN)
6
ENGELLİ İHTİYAÇ YARDIMLARI
 
1- SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2- Başvuru Dilekçesi
3- Nüfus Cüzdanı ve 1 adet fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
4- Engelli raporu ( En geç 5 yıllık ve % 40 üzeri engel oranı )
 
İlk başvurular  30 GÜN
Hane dosyası var olan başvurular 15 GÜN)
7
AFET DESTEKLERİ (Deprem, Yangın, Sel vb.)
 
1- SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2- Başvuru Dilekçesi 
3- Nüfus Cüzdanı ve 1 adet fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
4- Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
 
3 GÜN
8
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
 
1- GSS başvuru formu  (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2- Başvuru Dilekçesi
3- Nüfus Cüzdanı ve 1 adet fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
İlk başvurular  30 GÜN
Hane dosyası var olan başvurular 15 GÜN)
9
PROJE DESTEKLERİ
(GELİR GETİRİCİ PROJELER)                       
1-Fayda sahibi başvuru formu
2-Proje hazırlama formatı
3-Proje başvuru formu
4- Nüfus Cüzdanı ve 1 adet fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
5- Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne gönderilir.
30 GÜN
10
PROJE DESTEKLER(GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ VE SOSYAL HİZMET PROJELERİ)
1- Fayda sahibi başvuru formu
2- Proje hazırlama formatı
3- Proje başvuru formu
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
30 GÜN
11
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIM
1-SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2- Başvuru Dilekçesi
3- Nüfus Cüzdanı ve 1 adet fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
İlk başvurular  30 GÜN
Hane dosyası var olan başvurular 15 GÜN)
12
MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YÖNELİK YARDIM PROGRAMI
1-SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2- Başvuru Dilekçesi
3- Nüfus Cüzdanı ve 1 adet fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
İlk başvurular  30 GÜN
Hane dosyası var olan başvurular 15 GÜN)
13
2022 SAYILI KANUNUN UYGULAMASI
(65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI)
1- 2022 Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2- Başvuru Dilekçesi
3- Nüfus Cüzdanı ve 1 adet fotoğraf (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
4- Engelli ise 5 yılı geçmemiş ve en az %40 engeli olduğunu gösterir engelli raporu.
 Not: 65 yaş üzeri engelli olanların engel oranı %70 ve üzeri olması gerekir.
İlk başvurular  30 GÜN
Hane dosyası var olan başvurular 15 GÜN)
 
NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun ilgili hükümleri gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır. Ancak Sosyal güvenlik kapsamındaki muhtaç vatandaşlara yapılacak sosyal yardımların usul ve esasları 27.11.2012 tarih ve 21631 sayılı yazı ile vakıflara duyurulmuş olup; 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli muhtaçlık sınırı 483,64 .TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanmayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri       :                                                                
İsim                    : Hurşut AKGÜN                 
Unvan                : Vakıf Müdürü
Adres                 : Hükümet Konağı kat 5 ŞALPAZARI/TRABZON
Tel.                     : 891 1188                                                        
Faks                   : 891 1188                                                        
e-Posta              : salpazarisydv@hotmail.com      
                           
 
İkinci Müracaat Yeri: 
İsim                    :  Murat BEŞİKCİ
Unvan                :  Şalpazarı Kaymakamı
Adres                 :  Hükümet Konağı kat 5 ŞALPAZARI/TRABZON
Tel.                     :  8913480
Faks                   :  891 1188
e-Posta              :  salpazarisydv@hotmail.com